Регистриране на фирма

Ние предлагаме професионални счетоводни услуги във всички области на бизнеса. Дружеството предлага счетоводни услуги за български и международни компании в различни сфери, като търговия на дребно и едро, транспорт, индустриално производство, строителство, търговия с горива, хотелиерство и туризъм и други.

Как става регистрация на фирма?

Ако сте решили да пристъпите към регистрация на фирма, ние в счетоводни къща сме тук за да ви помогнем. Дори и да имате само бизнес идея, но все още не сте наясно с много неща около нея, заповядайте в офисите ни и ние ще ви консултираме по всички въпроси, които ви вълнуват. Въз основа на значителния ни опит, в счетоводната ни кантора предлагаме на нашите клиенти пълен набор от съвети и съдействие при регистрация на фирма, включително:

 • Избор на подходяща корпоративна форма за регистрация на фирма – свободна професия, ЕТ, ЕООД, ООД, ДЗЗД, СД, КД, АД и др;
 • Изготвяне на документи за регистрации на фирми, дружества, фирмени клонове и представителства;
 • Извършване на необходимите вписвания и регистрации на фирми съгласно българското законодателство в съответните учреждения и интституции, като: Търговски регистър, Инспекция по труда, Национален осигурителен институт, Комисия за защита на личните данни и други;
 • Извършване на регистрация на фирми по ЗДДС, както и евентуална дерeгистрация;
 • Съдействие при провеждане на общи събрания на акционери/съдружници, увеличаване и намаляване на дружествен капитал и други корпоративни промени, изготвяне на всякакви дружествени документи (устави, дружествени договори и други);
 • Съдействие при осъществяване на сделки с търговски предприятия и всякакви видове преобразувания и преструктурирания (сливане, вливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма и други);

Търсите професионален счетоводител, който да е Ваш доверен партньор в бизнеса?

Какви услуги можем да извършваме

 • Регистрация на фирми – ЕТ, ЕООД, ООД и др., сдружения, фондации
 • промяна на вписани обстоятелства – наименование на фирмата, предмет на дейност, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция с НАП,управител(и), съдружник(ци), капитал
 • обявяване в ликвидация/ заличаване на фирми
 • изготвяне на договори, пълномощни, снабдяване с удостоверения за данъчна оценка, справки в имотен регистър за вписвания на собственост, възбрани, ипотеки, скици/ схеми на имоти
 •  административноправни услуги
 •  юридически консултации
Регистриране на фирма