ЦЕНОРАЗПИС

Месечни абонаментни такси.

 

За фирми регистрирани по ДДС:
 • До 20 документа месечно – 200лв.
 • От 20 до 50 документа месечно – 250лв.
 • От 50 до 100 документа месечно – 320лв.
 • Над 100 документа месечно – по договаряне
 • До 20 документа месечно – 240лв.
 • От 20 до 50 документа месечно – 280лв.
 • От 50 до 100 документа месечно – 360лв.
 • Над 100 документа месечно – по договаряне
 • До 20 документа месечно – 280лв.
 • От 20 до 50 документа месечно – 320лв.
 • От 50 до 100 документа месечно – 380лв.
 • Над 100 документа месечно – по договаряне
 • До 20 документа месечно – 280лв.
 • От 20 до 50 документа месечно – 340лв.
 • От 50 до 100 документа месечно – 360лв.
 • Над 100 документа месечно – по договаряне
За фирми НЕ регистрирани по ДДС:
 • До 20 документа месечно – 100лв.
 • От 20 до 50 документа месечно – 150лв.
 • От 50 до 100 документа месечно – 200лв.
 • Над 100 документа месечно – по договаряне
 • До 20 документа месечно – 140лв.
 • От 20 до 50 документа месечно – 200лв.
 • От 50 до 100 документа месечно – 240лв.
 • Над 100 документа месечно – по договаряне
 • До 20 документа месечно – 180лв.
 • От 20 до 50 документа месечно – 240лв.
 • От 50 до 100 документа месечно – 300лв.
 • Над 100 документа месечно – по договаряне
 • До 20 документа месечно – 180лв.
 • От 20 до 50 документа месечно – 240лв.
 • От 50 до 100 документа месечно – 300лв.
 • Над 100 документа месечно – по договаряне

Допълнителни такси: 

 • Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне и подаване на годишна данъчна декларация – 50 % от месечната абонаментна такса.
 • Съставяне и обявяване на Годишен финансов отчет – 80,00 лева без ДДС .
 • Съставяне на годишни данъчни декларации на физически лица – минимум 24,00 лева без ДДС.
 • Съставяне на годишни данъчни декларации на самоосигуряващи се лица – минимум 50,00 лева без ДДС.

*Пояснения:

 1. „Документ” е един счетоводен запис, документиращ стопанска операция – покупка, продажба, разплащане, банкова такса и др. Чрез един запис може да се осчетоводи цяла фактура, както и банково извлечение с една транзакция, но не всяка фактура и банково извлечение могат да се осчетоводят с един запис. Всяка транзакция в банковото извлечение е отделен запис.
 2. Цените включват до две осигурени лица. За всяко следващо осигурено лице се доплаща 20,00 лева без ДДС.
 3. При предоставяне на услуги само по ТРЗ, се заплаща месечна такса за поет ангажимент в размер на 20,00 лева без ДДС и по 20 лева без ДДС, за всяко осигурено лице.
 4. Вашата цена би могла да се различава от горепосочените, в зависимост от допълнителни изисквания от Ваша страна, в зависимост от спецификата на отчитане на дейността Ви, както и от други определящи фактори.

За повече информация относно цени, обадете се на телефон: +359 885 922 721