Услуги по ТРЗ

Ние предлагаме професионални счетоводни услуги във всички области на бизнеса. Дружеството предлага счетоводни услуги за български и международни компании в различни сфери, като търговия на дребно и едро, транспорт, индустриално производство, строителство, търговия с горива, хотелиерство и туризъм и други.

Какви услуги можем да извършваме

 • Администриране на служители – назначаване, освобождаване
 • Поддържане на досиета, вкл. длъжностни характеристики
 • Изготвяне на трудови и граждански договори
 • Изготвяне на ведомости и фишове за заплати
 • Изготвяне и банкиране на платежни нареждания за осигуровки и данък общ доход
 • Подаване на декларации за внесените осигуровки и данък общ доход
 • Обработване на болнични листове
 • Попълване на трудови книжки
 • Представителство чрез електронен подпис
 • Защита при проверки и ревизии пред НАП и НОИ
 • Изготвяне на графици за ползване на отпуски
 • Съдействие при сключване на договор със Служба по трудова медицина
 • Съдействие при проверки от Инспекцията по труда