Счетоводни услуги

Български фирми или граждани в качеството им на данъчно задължени лица, които провеждат консултантска, рекламна, експертна, инженерна и друга услуга от лице, установено в държава членка на ЕС са длъжни да са регистрират по чл. 97а от ЗДДС. МГ ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ извършва цялостно обслужване по регистрация и ДДС Услуги.

България като държава членка на Европейския съюз е част от Информационната електронна система за обмен на ДДС информация между държавите членки на ЕС

VIES (Value Added Tax Information Exchange System). Това е електронна база данни, която обработва и съхранява информацията от VIES декларациите на търговците, осъществяващи сделки в рамките на Общността.

Какви услуги можем да извършваме

  • Регистрация по ЗДДС
  • Дерегистрация по ЗДДС
  • Възстановяване на ДДС от ЕС
  • Защита при ревизии и проверки
  • Завеждане и предаване на месечни ДДС регистри и декларации
  • Представителство чрез електронен подпис