Административни услуги

Административните услуги включват множество дейности, които отнемат време на Вас или Вашия персонал. Ние осигуряваме и Ви предоставяме тези задължения, за да имате време за бизнеса си или за други дейности, подсигуряващи Вашата компания.

Ако имате нужда от аутсорсинг на дейности, в тази сфера, обадете ни се или ни изпратете запитване, през формата на сайта.

Какви услуги можем да извършваме

  • Заявяване и получаване на документи за наличие/ липса на публични задължения
  • Публикуване на годишни финансови отчети
  • Фактуриране
  • Банкиране, вкл. откриване и закриване на сметки
  • Завеждане и съхранение на архив
  • Предоставяне на седалище и адрес на управление
  • Регистрация в Комисия за защита на личните данни
  • Попълване на отчетни форми пред БНБ за статистиката на платежния баланс
  • Изработка на фирмен печат
  • Куриерски услуги – стават взимане на документи от офис на клиента